Jedine z milosti

V tejto knihe ide o spasenie čitateľa. Autor túži po tom, aby jej myšlienky priviedli mnohých k Pánu Ježišovi. Detinsky dôveruje v Božiu moc a v Ducha Svätého, aby ju použil k obráteniu miliónov. Preto sa autor usiluje o čo najjasnejšiu reč a čo najbežnejšie výrazy.

Angličan C. H. Spurgeon bol jediným z najoriginálnejších a najľudovejčích kazateľov 19. storočia. Každú nedeľu prúdili tisíce na jeho kázne, ktoré o deň nato vyšli vytlačené v novinách. Dodnes vychádzajú Spurgeonove knihy v mnohých rečiach a vo vysokých nákladoch, pretože jeho posolstvo je nadčasové, priame a okorenené dobrou dávkou humoru. Hovorí od srdca k srdcu.

-10%

4.00 3.60

Katalógové číslo: MSE-9-S6 Kategórie:
-10%

4.00 3.60

Katalógové číslo: MSE-9-S6 Kategórie:

Jedine z milosti

V tejto knihe ide o spasenie čitateľa. Autor túži po tom, aby jej myšlienky priviedli mnohých k Pánu Ježišovi. Detinsky dôveruje v Božiu moc a v Ducha Svätého, aby ju použil k obráteniu miliónov. Preto sa autor usiluje o čo najjasnejšiu reč a čo najbežnejšie výrazy.

Angličan C. H. Spurgeon bol jediným z najoriginálnejších a najľudovejčích kazateľov 19. storočia. Každú nedeľu prúdili tisíce na jeho kázne, ktoré o deň nato vyšli vytlačené v novinách. Dodnes vychádzajú Spurgeonove knihy v mnohých rečiach a vo vysokých nákladoch, pretože jeho posolstvo je nadčasové, priame a okorenené dobrou dávkou humoru. Hovorí od srdca k srdcu.

SlovakiaHungary