SlovakiaHungary
1
    1
    Košík
    Kresťanské hospodárenie
    1 X 0.50 = 0.50